mandly-7.jpg

Om Mandly Urval & Utveckling

Vår personal

Våra rekryterare och projektledare har erfarenhet av ledande befattningar inom olika ledarskap, HR, marknads- och säljfunktioner. Vi arbetar kontinuerligt med intern kompetensutveckling för att uppnå våra högt ställda krav och era behov. Samtliga kontakter med vår personal ska generera ett ökat mervärde för er på sikt.

Vår affärsidé

Mandly arbetar med kompetensbaserad rekrytering och är specialister inom specialistrekrytering. Vi höjer kompetensen för organisationer och hjälper individer att utvecklas i sitt yrkesliv.

Vår vision

Genom organisk tillväxt och samarbete med andra företag strävar Mandly efter att vara det ledande företaget inom vår bransch. Vi vill vara ett naturligt förstahandsval för företagen som behöver hjälp med att utveckla sin organisation.

Våra värderingar

Tillit. Tillit är basen för alla våra relationer. Tillit utvecklas genom ärlighet, öppenhet och engagemang. Inom Mandly litar vi till att alla medarbetare utför sitt arbete i företagets bästa.

Respekt. Inom Mandly är respekten stor för medarbetarnas kompetens och utvecklingsvilja. Vi lyssnar på idéer och synpunkter med ett öppet sinne och uppmuntrar till engagemang och delaktighet.

Ärlighet. Inom Mandly är vi öppna i våra handlingar och intentioner och fullföljer våra målsättningar.

Nytänkande. Genom kreativitet och flexibilitet löser vi våra åtaganden och lever upp till kundens förväntningar.

Kvalitet. Mandly arbetar efter ett särskilt kvalitetssytem som bygger på att våra processer genomförs korrekt och att kundernas behov tillfredsställs. Kvalitetsystemet valideras regelbundet genom mätningar och ständiga förbättringar.